Перейти к содержимому
Home » Avalik konkurss kutse andja leidmiseks maastikuehitaja kutsetele

Avalik konkurss kutse andja leidmiseks maastikuehitaja kutsetele

Kutsekoda kuulutab välja avaliku konkursi maastikuehitaja kutsetele kutse andja leidmiseks.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 27. september 2021.

Kutse andja valimise avalikul konkursil osalemise tingimused

  1. Konkursil osaleja vastab õigusaktides sätestatud nõuetele.
  2. Konkursil osaleja on esitanud kõik konkursiteates nõutud dokumendid.
  3. Konkursil osaleja esitatud andmed on õiged ja täielikud.
  4. Konkursil osalejal ei ole riiklike maksude võlgnevusi.
  5. Dokumendid on elektroonsed ja digiallkirjastatud või paberkandjal koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonsel kujul.

Maastikuehitaja kutsete kutse andjana tegutsemise õigus antakse viieks (5) aastaks.

Märkus. Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate tasu kalkuleerimisel tuleb arvestada määruse „Kutseõppe tasemeõppe õpilaste kutseeksami kulude ülemmäärad“ lisas kehtestatud ülemmääradega.

Konkursil osalemise juhendi ja vajalike dokumentide põhjad leiate SIIT (juhend koos linkidega).

Taotlus ja dokumendid esitatakse Kutsekojale:

  • eelistatult elektroonilisel kujul ja digitaalallkirjastatult aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee või
  • paberkandjal aadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn, kuid koos andmekandjaga, kus on samad dokumendid ka elektroonilisel kujul.

Konkursil osalemiseks esitatud taotlemise hindamiskriteeriumid leiate SIIT.

Konkursil osalemise taotluse ja dokumentide esitamise tähtaeg on 27. september 2021.

Õiguslik taust

Перейти к содержимому