Kutsestandardid

Kosmeetik, tase 5

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 04-17102018-1.1/8k

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Iluteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 17/17.10.2018

Kehtib alates: 17.10.2018

Kehtib kuni: 16.10.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1012 Juuksuritöö ja iluteenindus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
kutsestandard on põhjalikult ümber tehtud:
- Käte ja jalgade hooldus, Jumestamine ja Kehahooldus on muutunud valitavateks kompetentsideks
- Uues versioonis ei ole eraldi Juhendamise tööosa
- Lisandunud on ettevõtlusega seotud kompetentsid
- Paremini ja põhjalikumalt on välja toodud klienditeeninduse kompetents
- Parandatud on sõnastusi, tegevusnäitajaid ümber struktureeritud jne.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Kosmeetiku töö on kliendi esteetilise välimuse parendamine, arvestades tema soove, vajadusi ja võimalusi. Kosmeetik vastutab isiklikult tehtud töö tulemuse eest, vajadusel juhendab kaastöötajaid.
Kosmeetiku tööülesanneteks on näohooldus ja depilatsioon, lisaks võib ta teha käte, jalgade ja kehahooldust ning jumestust.
Kosmeetik nõustab klienti temale sobivate hoolduste ja kosmeetikavahendite valikul ja kasutamisel, ta soovitab kliendile hooldusvahendeid kodus kasutamiseks vastavalt salongis tehtud hooldusele. Kosmeetiku töö eeldab erinevate protseduuride tegemiseks vastava aparatuuri tundmist ning selle kasutusoskust,
sihipärast ja loomingulist töösse suhtumist ning head suhtlemisoskust.
Kosmeetiku töös on oluline pidev enesetäiendamine. Kosmeetik on kursis trendidega ning oskab soovitada kosmeetilisi protseduure lähtuvalt kliendi isikupärast.

Tööosad

A.2.1 Töökoha ja enda ettevalmistamine
1. Enda ettevalmistamine tööks.
2. Töökoha ettevalmistamine.
3. Toodete ja vahendite olemasolu tagamine.
4. Töökoha korrashoid.

A.2.2 Näohooldus
1. Konsultatsioon ja hoolduse valimine.
2. Naha puhastamine.
3. Näonaha analüüsimine
4. Koorimine ja aurutamine
5. Mehaaniline puhastamine.
6. Näonaha hooldamine.
7. Massaaž.
8. Ripsmete ja kulmude värvimine.
9. Kulmude kujundamine.
10. Erihoolduste tegemine.

A.2.3 Näo- ja kehapiirkonna karvade eemaldamine vaha meetodil
1. Naha seisundi hindamine.
2. Karvade eemaldamine.
3. Järelhoolduseks juhiste andmine.

A.2.4 Klienditeenindus
1. Positiivse esmamulje loomine.
2. Kliendi soovide väljaselgitamine.
3. Sobiva õhkkonna loomine.
4. Käitumine klientidega.
5. Hoolduse käigust ülevaate andmine.
6. Kliendi nõustamine.
7. Toodete soovitamine.

A.2.5 Ettevõtlus
1. Ettevõtlusvormi valimine ja oma tegevuse korraldamine.
2. Salongi juhtimine.
3. Turundus- ja müügikampaaniate planeerimine.
4. Tööaja planeerimine.

Valitavad tööosad:
A.2.6 Käte hooldus
1. Kliendi ettevalmistamine ja naha seisundi hindamine.
2. Küünte ja küünenahkade korrastamine.
3. Käte masseerimine.
4. Koorimine ja kreemitamine.
5. Lakkimine.

A.2.7 Jalgade hooldus
1. Kliendi ettevalmistamine ja naha seisundi hindamine.
2. Küünte ja küünenahkade korrastamine.
3. Nahapaksendite eemaldamine.
4. Jalgade masseerimine.
5. Jalgade erihoolduste tegemine.
6. Lakkimine.

A.2.8 Kehahooldus
1. Kliendi ettevalmistamine ja naha seisundi hindamine.
2. Hoolduse planeerimine.
3. Hoolduse tegemine.
4. Kehamassaaži tegemine.

A.2.9 Jumestamine
1. Naha seisundi hindamine.
2. Meigi tegemine.
3. Töövahendite desinfitseerimine.