Kutsestandardid

Abiaednik, tase 2

Versiooni number: 2

Kutsestandardi tähis: 11-17042018-1.1/2k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 10/17.04.2018

Kehtib alates: 17.04.2018

Kehtib kuni: 16.04.2023

EKR tase: 2

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0812 Aiandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Uuendatud standardist on välja jäetud osakutsed ja valitavad kompetentsid.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Aianduse kutsealal on neli kutset: abiaednik, tase 2; nooremaednik, tase 3; aednik, tase 4 ja meisteraednik, tase 5.

Abiaednik täidab juhendamisel ja kõrvalise abiga lihtsaid aiandusvaldkonna tööülesandeid – köögiviljanduses, puuviljanduses, puukoolis, lillekasvatuses jm.

2. taseme abiaednik on lihttöötaja, kelle põhilisteks tööülesanneteks on juhendamisel ja kõrvalise abiga külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine, külvamine ja istutamine ning hooldamine, saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine nii tava- kui mahetootmises. Abiaednik töötab piiritletud olukorras, otsesel juhendamisel ja kaasabil.

Tööosad

A.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Külvamine, pikeerimine ja istutamine.
3. Puude/põõsaste istutamine.
4. Kastmine istutamisel.
5. Multšimine.
6. Toestamine.

A.2.2 Aiakultuuride hooldamine
1. Kastmine.
2. Väetamine.
3. Umbrohutõrje tegemine.
4. Kujundamine ja lõikamine.
5. Taimede kaitsmine ebasoodsate mõjude eest.

A.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine
1. Toodangu koristamine.
2. Toodangu sorteerimine, ladustamine, pakendamine ja märgistamine.