Kutsestandardid

Loomamassöör, tase 5

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 11-22112018-2.1/1k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Veterinaaria

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 11/22.11.2018

Kehtib alates: 22.11.2018

Kehtib kuni: 21.11.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
96 Muu teenindus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1019 Isikuteenindus, mujal liigitamata

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Loomamassöör töötab iseseisvalt olukordades, mida saab tavaliselt ette näha, aga mis võivad ka muutuda. Ta korraldab oma tegevust ja kohandab seda vastavalt olukorrale ning vastutab oma tööülesannete täitmise eest. Loomamassööri töö on kassile, koerale ja hobusele massaaži tegemine vastavalt püstitatud eesmärgile ja looma seisundile. Tema peamisteks ülesanneteks on massaažiga looma organite ja organsüsteemide talitluse toetamine, postoperatiivse taastumise kiirendamine ning traumade, tugiliikumisaparaadi ülekoormusseisundite ning stressist tingitud tervisekahjustuste ennetamine. Loomamassöör teeb koostööd looma hooldaja, loomaarsti, loomafüsioterapeudi ja teiste spetsialistidega. Ta töötab loomakliinikus, loomakasvatusettevõttes ja – rajatises, teenistus-, abi- ja teraapiakoerte juures jne.

Tööosad

A.2.1 Ettevalmistused loomamassaažiks
1. Töökoha ettevalmistamine.
2. Kontakti loomine.
3. Looma seisundi hindamine.
4. Massaaži kava koostamine.

A.2.2 Massaaži tegemine ja edasise tegevuse kavandamine
1. Loomale üld-, lümfi-, punkt-, vistseraal-, või reflektoorse massaaži tegemine.
2. Massaaži tulemuste hindamine.
3. Looma hooldaja juhendamine