Kutsestandardid

Maastikuehitaja, tase 2

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 11-13112017-1.1.1/1k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 8/13.11.2017

Kehtib alates: 13.11.2017

Kehtib kuni: 12.11.2022

EKR tase: 2

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0812 Aiandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Sellel kutsealal on neli kutset: maastikuehitaja, tase 2, maastikuehitaja, tase 3, maastikuehitaja, tase 4 ja maastikuehitaja, tase 5.

2. taseme maastikuehitaja on lihttööline, kelle põhilised ülesanded on abitööd objekti ettevalmistamisel, sillutise ja sõelmeteede, muru ja istustusalade rajamisel ning hooldamisel.

Tööosad

A.2.1 Objekti (haljasala, ehitis, rajatis) ettevalmistamine
1. Materjalide ladustamine
2. Vertikaalplaneerimine ja kasvupinnase ettevalmistamine

A.2.2 Istutusalade rajamine
1. Istutusala servade paigaldamine
2. Geosünteedide paigaldamine
3. Taimede istutamine, seemnete külvamine, kastmine ja toestamine
4. Multšimine

A.2.3 Sillutise (betoonkivi, looduskivi, puit) ja sõelmeteede rajamine
1. Aluskihtide rajamine
2. Teeäärise ja sillutise paigaldamine
3. Vuukide täitmine

A.2.4 Muru rajamine
1. Pinnase ettevalmistus
2. Siirdemuru paigaldamine

A.2.5 Aedade ja haljasalade hooldamine
1. Teede, müüride ja treppide hooldamine
2. Muru ja istutusala hooldamine