Kutsestandardid

Mööblirestauraator, tase 4

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 17-23042015-2.1/1k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 17/23.04.2015

Kehtib alates: 23.04.2015

Kehtib kuni: 22.04.2020

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine

ISCED klassifikaator:
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Mööblirestauraator 4. taseme kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja isikute kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

4. taseme mööblirestauraator on heade käeliste võimetega oskustöötaja, kes taastab (restaureerib) mööbliesemeid esteetiliselt kasutuskõlblikuks.
Tööd sisaldavad puitmööbli (lauad, toolid jm), parandamist, remontimist, värskendamist ning pehme mööbli (tugitoolid, diivanid jm) kattematerjali vahetust koos polstri parandustöödega.
Oma töös lähtub ta mööblieseme otstarbest, selle terviklikkusest ja väärtustest ning tellija soovist. Oluline on jälgida, et mööblieseme stiil, ajaline kulumine ja autentsus oleks säilitatud. 4. taseme mööblirestauraator lähtub oma töös tellijaga kooskõlastatud lähteülesandest, ta oskab oma teenust turundada.
Ta teeb koostööd seotud kutsete esindajatega: tislerite, sadulseppade, seppade, lukkseppadega.
Ettearvamatute ja keeruliste juhtumite korral konsulteerib ta kunstiajaloolaste, sisearhitektide ja konservaatoritega.
Kutsealane ettevalmistus: 4. taseme mööblirestauraatorid omandavad kutseoskused kutseõppeasutuses või meistri käe all õppides ja töötades.

Tööosad

A.2.1 Restaureerimiskava koostamine ja materjalide varumine
2.2.1 Eseme seisundi hindamine.
2.2.2 Materjali hankimine.
2.2.3. Restaureerimisteenuse kujundamine.

A.2.2 Puitosade uuendamine
2.2.1 Töökoha korraldamine, töövahendite ja -seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.2.2 Mööbli osandamine.
2.2.3 Puitosade parandamine ja asendamine.
2.2.4 Puitpindade viimistlemine.
2.2.5 Eseme puitosade kokkupanek tervikuks.

A.2.3 Polstri uuendamine
2.3.1 Töökoha korraldamine, töövahendite ja -seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
2.3.2 Polstri osandamine.
2.3.3 Polstri taastamine.
2.3.4 Pealistusmaterjali juurdelõikus ja paigaldamine.

A.2.4 Eseme ettevalmistus transpordiks
2.4.1 Eseme fikseerimine ja katmine kaitsekattega.
2.4.2 Eseme pakkimine.