Kutsestandardid

Laevamehaanik IV

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 12-09062011-4.37/4

Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA

Kutseala: Merendus

Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika

Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu

Otsus: 7/09.06.2011

Kehtib alates: 09.06.2011

Kehtib kuni: 31.12.2013

Kutsetase: IV

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
H VEONDUS JA LAONDUS
50 Veetransport

ISCED klassifikaator:
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused