Viimati kinnitatud kutsestandardid 2018

2018. aastal on kinnitatud järgmised kutsestandardid:

Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Soojuspumpade paigaldaja, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 19.10.2019)

Rakendusarhitekt, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 12.03.2023)

Diplomeeritud arhitekt, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 12.03.2023)

Volitatud arhitekt, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 12.03.2023)

Volitatud arhitekt-ekspert, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 12.03.2023)

Sisearhitekt, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 12.03.2023)

Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 12.03.2023)

Volitatud sisearhitekt, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 12.03.2023)

Sisearhitekt-ekspert, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 12.03.2023)

Maamõõdutehnik, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 12.03.2023)

Geodeet, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 12.03.2023)

Geodeet, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 12.03.2023)

Geodeet, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 12.03.2023)

Lamekatusekatja, tase 3 (muudatus, kehtib kuni 09.06.2020)

Lamekatusekatja, tase 4 (muudatus, kehtib kuni 09.06.2020)

Ehitusjuht, tase 6 (muudatus, kehtib kuni 19.10.2019)

Diplomeeritud maastikuarhitekt, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 15.05.2023)

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 15.05.2023)

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 15.05.2023)

Ehitusinsener, tase 6 esmane kutse (pikendamine, kehtib kuni 15.05.2019)

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 esmane kutse (pikendamine, kehtib kuni 15.05.2019)

Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 esmane kutse (pikendamine, kehtib kuni 15.05.2019)

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 esmane kutse (pikendamine, kehtib kuni 15.05.2019)

Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 esmane kutse (pikendamine, kehtib kuni 15.05.2019)

Teedeinsener, tase 6 esmane kutse (pikendamine, kehtib kuni 15.05.2019)

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 esmane kutse (pikendamine, kehtib kuni 15.05.2019)

Hoonete energiaaudiitor, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 21.06.2023)

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 esmane kutse (pikendamine, kehtib kuni 01.07.2021)

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 21.06.2023)

Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 21.06.2023)

Ehitusinsener, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Volitatud ehitusinsener, tase 8 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Hüdrotehnikainsener, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Teedeinsener, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Diplomeeritud teedeinsener, tase 7 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Volitatud teedeinsener, tase 8 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 esmane kutse (kehtib kuni 01.07.2021)

Diplomeeritud arhitekt, tase 7 (muudatus, kehtib kuni 12.03.2023)

Ehitusinsener, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 28.11.2023)

Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 28.11.2023)

Volitatud ehitusinsener, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 28.11.2023)

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 28.11.2023)

Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 28.11.2023)

Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 28.11.2023)

Kinnisvaramaakler, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 03.10.2023)

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 03.10.2023)

Kinnisvara hindaja, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 03.10.2023)

Vara hindaja, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 03.10.2023)

Hüdrotehnikainsener, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 28.11.2023)

Diplomeeritud hüdrotehnikainsener, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 28.11.2023)

Volitatud hüdrotehnikainsener, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 28.11.2023)

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 28.11.2023)

Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 28.11.2023)

Volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 28.11.2023)

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Elektriinsener, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 02.05.2023)

Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 02.05.2023)

Volitatud elektriinsener, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 02.05.2023)

Abipürotehnik, tase 3 (uuendamine, kehtib kuni 02.05.2023)

Pürotehnik, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 02.05.2023)

Pürotehnik, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 02.05.2023)

Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 esmane kutse (pikendamine, kehtib kuni 02.05.2021)

Elektrituulikute paigaldaja, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 02.05.2019)

Elektrituulikute tehnik, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 02.05.2019)

Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide paigaldaja, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 02.05.2019)

Fotoelektriliste elektritootmissüsteemide tehnik, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 02.05.2019)

Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 (pikendamine, kehtib kuni 23.09.2019)

Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 (pikendamine, kehtib kuni 23.09.2019)

Soojusenergeetikainsener, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 31.12.2023)

Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 31.12.2023)

Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 31.12.2023)

Automaatik-tehnik, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 31.10.2020)

Automaatik, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 31.10.2020)

Jaotusvõrgu elektrik, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 31.10.2020)

Jaotusvõrgu elektrik, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 31.10.2020)

Keemiaprotsesside operaator, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 31.10.2023)

Keemiaprotsesside operaator, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 31.10.2023)

Laborant, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 31.10.2023)

Mäetööline, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 31.10.2023)

Haridus

Eripedagoog, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 17.04.2023)

Eripedagoog, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 17.04.2023)

Sotsiaalpedagoog, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 17.04.2023)

Sotsiaalpedagoog, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 17.04.2023)

Isiku kompetentsuse hindaja, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 17.04.2023)

Isiku kompetentsuse juhtivhindaja, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 17.04.2023)

Õpetaja, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 06.11.2023)

Õpetaja, tase 7 (pikendamine, kehtib kuni 06.11.2023)

Vanemõpetaja, tase 7 (pikendamine, kehtib kuni 06.11.2023)

Meisterõpetaja, tase 8 (pikendamine, kehtib kuni 06.11.2023)

Täiskasvanute koolitaja, tase 6 (muudatus, kehtib kuni 05.02.2022)

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 2 (uuendamine, kehtib kuni 15.02.2023)

Elektroonikaseadmete koostaja, tase 3 (uuendamine, kehtib kuni 15.02.2023)

Elektroonikaseadmete tehnik, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 15.02.2023)

IT juht, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 13.06.2023)

Telekommunikatsiooni tehnik, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 13.06.2023)

Telekommunikatsiooni vanemtehnik, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 13.06.2023)

IT-turvaspetsialist, tase 5 (kehtib kuni 12.11.2023)

Noorem tarkvaraarendaja, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 12.11.2023)

Kultuur

Dekoraator-butafoor, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Dekoraator-butafoor, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Etendusasutuse helindaja, tase 3 (kehtib kuni 24.04.2023)

Etendusasutuse helindaja, tase 4 (kehtib kuni 24.04.2023)

Etendusasutuse helimeister, tase 5 (kehtib kuni 24.04.2023)

Lavatehnik, tase 3 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Lavameister, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Juhtiv lavameister, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Helindaja, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Tantsuspetsialist, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 30.06.2023)

Tantsuspetsialist, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 30.06.2023)

Tantsuspetsialist, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 30.06.2023)

Tantsuspetsialist, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 30.06.2023)

Fotograaf, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Fotograaf, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Fotograaf, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Tekstiilkäsitööline, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Tekstiilkäsitööline, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Tekstiilkäsitöö meister, tase 6 esmane kutse (kehtib kuni 24.04.2023)

Tekstiilkäsitöö meister, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Tekstiilkäsitöö meister, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 24.04.2023)

Abitreener, tase 3 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Nooremtreener, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Treener, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Vanemtreener, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Meistertreener, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Eliittreener, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Nahkkäsitöö valmistaja, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Puukäsitööline, tase 3 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Puukäsitööline, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Sepp, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Sepp, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Teleoperaator, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Välioperaator, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Juhtoperaator, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 13.11.2023)

Kujundaja, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2021)

Kujundaja, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2021)

Metsandus

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 16.05.2023)

Pehme mööbli valmistaja, tase 4 (tehniline uuendamine, kehtib kuni 16.05.2023)

Metsur, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Metsatehnik, tase 4 (metsur, tase 4 uuendamine, kehtib kuni 10.06.2023)

Metsanduse spetsialist, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Metsamajanduse spetsialist, tase 5 (metsanduse spetsialist, tase 5 uuendamine, kehtib kuni 10.06.2023)

Tisler, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 10.06.2023)

Raietööline, tase 2 (uuendamine, kehtib kuni 05.12.2023)

Arborist, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 05.12.2023)

Puittaimede hindaja, tase 5 (meisterarborist, tase 5 uuendus, kehtib kuni 05.12.2023)

Sotsiaalhoolekanne

Pereterapeut, tase 7 (kehtib kuni 08.11.2023)

Abivahendi spetsialist, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 08.11.2023)

Hingehoidja, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 08.11.2019)

Hingehoidja, tase 7 (pikendamine, kehtib kuni 08.11.2019)

Kaplan, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 08.11.2019)

Kaplan, tase 7 (pikendamine, kehtib kuni 08.11.2019)

Teenindus

Kosmeetik, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 25.04.2019)

Küünetehnik, tase 3 (uuendamine, kehtib kuni 25.04.2023)

Küünetehnik, tase 4 (kehtib kuni 25.04.2023)

Baarmen, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 25.04.2023)

Vanembaarmen, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 25.04.2023)

Noorem-viipekeeletõlk, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 25.04.2023)

Vanem-viipekeeletõlk, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 25.04.2023)

Meister-viipekeeletõlk, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 25.04.2023)

Kosmeetik, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 16.10.2023)

Spaateenindaja, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 16.10.2023)

Klienditeenindaja kaubanduses, tase 4 (Müüja-klienditeenindaja, tase 4 uuendamine, kehtib kuni 16.10.2023)

Müügikorraldaja, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 16.10.2023)

Reisikonsultant, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 16.10.2020)

Tehnika, tootmine ja töötlemine

Roboti operaator, tase 4 (kehtib kuni 15.01.2023)

Robotitehnik, tase 5 (kehtib kuni 15.01.2023)

Mehaanikainsener, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 23.04.2019)

Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 (pikendamine, kehtib kuni 23.04.2019)

Volitatud mehaanikainsener, tase 8 (pikendamine, kehtib kuni 23.04.2019)

Mehaanikainsener, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 07.11.2023)

Diplomeeritud mehaanikainsener, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 07.11.2023)

Volitatud mehaanikainsener, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 07.11.2023)

Konstruktor-modelleerija, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 07.11.2020)

Õmblustehnoloog, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 07.11.2020)

Väikelaevaehitaja, tase 4 esmane kutse (pikendamine, kehtib kuni 07.11.2019)

Tervishoid

Logopeed, tase 7 (pikendamine, kehtib kuni 10.03.2019)

Logopeed, tase 8 (pikendamine, kehtib kuni 10.03.2019)

Tegevusterapeut, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 11.04.2023)

Bioanalüütik, tase 6 esmane kutse (uuendamine, kehtib kuni 11.04.2023)

Bioanalüütik, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 11.04.2023)

Bioanalüütik, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 11.04.2023)

Ämmaemand, tase 6 esmane kutse (uuendamine, kehtib kuni 11.04.2023)

Ämmaemand, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 11.04.2023)

Ämmaemand, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 11.04.2023)

Massöör, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 11.04.2023)

Massaažiterapeut, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 11.04.2023)

Ergonoom, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 27.11.2023)

Hambatehnik, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 27.11.2023)

Psühholoog-nõustaja, tase 7 (kehtib kuni 27.11.2023)

Spordipsühholoog, tase 7 (kehtib kuni 27.11.2023)

Toitumisnõustaja, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 27.11.2023)

Toitumisterapeut, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 27.11.2023)

Kliiniline psühholoog, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 27.11.2023)

Erakorralise meditsiini tehnik, tase 4 (uuendaminekehtib kuni 27.11.2023)

Massöör, tase 5 (muudatus, kehtib kuni 11.04.2023)

Massaažiterapeut, tase 6 (muudatus, kehtib kuni 11.04.2023)

Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Abiaednik, tase 2 (uuendamine, kehtib kuni 16.04.2023)

Nooremaednik, tase 3 (uuendamine, kehtib kuni 16.04.2023)

Aednik, tase 4 (uuendamine,kehtib kuni 16.04.2023)

Abipagar, tase 3 (pikendamine, kehtib kuni 16.04.2019)

Pagar, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 16.04.2019)

Meisterpagar, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 16.04.2019)

Kondiiter, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 16.04.2019)

Meisterkondiiter, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 16.04.2019)

Toiduainetöötleja, tase 4 (kehtib kuni 16.04.2023)

Põllumajandustöötaja, tase 3 (pikendamine, kehtib kuni 16.04.2019)

Põllumajandustöötaja, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 16.04.2019)

Põllumajandustootja, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 16.04.2019)

Loomamassöör, tase 5 (kehtib kuni 21.11.2023)

Loomakasvatustöötaja, tase 3 (uuendamine, enne põllumajandustöötaja, tase 3 spetsialiseerumised, kehtib kuni 21.11.2023)

Loomakasvataja, tase 4 (uuendamine, enne põllumajandustöötaja, tase 4 spetsialiseerumised, kehtib kuni 21.11.2023)

Loomakasvatustootja, tase 5 (uuendamine, enne põllumajandustootja, tase 5 spetsialiseerumised, kehtib kuni 21.11.2023)

Taimekasvataja, tase 4 (uuendamine, enne põllumajandustöötaja, tase 4 spetsialiseerumine, kehtib kuni 21.11.2023)

Taimekasvatustootja, tase 5 (uuendamine, enne põllumajandustootja, tase 5 spetsialiseerumine, kehtib kuni 21.11.2023)

Transport ja Logistika

Raudtee keevitaja, tase 3 (kehtib kuni 29.01.2023)

Raudtee keevitusmeister, tase 5 (kehtib kuni 29.01.2023)

Raudtee teemehaanik, tase 3 (uuendamine, kehtib kuni 29.01.2023)

Raudtee teemehaanik, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 29.01.2023)

Raudtee teemehaanik, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 29.01.2023)

Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Raudtee defektoskoopia operaator, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Raudtee eriveeremi juht, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Raudtee teemehaaniku abi, tase 2 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Raudteeveeremi mehaanik, tase 3 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Raudteeveeremi mehaanik, tase 5 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Rongikoostaja abi, tase 2 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Rongikoostaja, tase 3 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Vagunijärelevaataja, tase 3 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Vagunijärelevaataja, tase 4 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Vedurijuhi abi, tase 2 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Vedurijuhi abi, tase 3 (pikendamine, kehtib kuni 20.09.2023)

Liikuvusinsener, tase 6 (kehtib kuni 14.11.2023)

Liikuvusinsener, tase 7 (kehtib kuni 14.11.2023)

Tarneahelajuht, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 14.11.2023)

Vara ja Isikukaitse

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 15.01.2023)

Turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 15.01.2023)

Turvasüsteemide projekteerija, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 15.01.2023)

Päästja, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 10.04.2023)

Päästemeeskonna juht, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 10.04.2023)

Päästejuht, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 10.04.2023)

Päästekorraldaja, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 10.04.2023)

Päästekorraldaja-logistik, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 10.04.2023)

Päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 10.04.2023)

Piirivalvur, tase 4 (uuendamine, kehtib kuni 10.04.2023)

Piirivalvur, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 10.04.2023)

Piirivalvur, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 10.04.2023)

Piirivalvur, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 10.04.2023)

Kohtuarst, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 29.02.2024)

Kohtuarst, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 29.02.2024)

Kohtukriminalistikaekspert, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 29.02.2024)

Kohtukriminalistikaekspert, tase 8 (uuendamine, kehtib kuni 29.02.2024)

Korrakaitseametnik, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 05.11.2023)

Korrakaitseametnik, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 05.11.2023)

Turvatöötaja, tase 3 (uuendamine, kehtib kuni 10.12.2023)

Turvajuht, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 10.12.2023)

Vetelpäästja, tase 3 (uuendamine, kehtib kuni 05.11.2023)

Äriteenindus ja Muu Äritegevus

Nooremprojektijuht, tase 5 (uuendamine, kehtib kuni 01.05.2023)

Projektijuhi assistent, tase 5 (tehniline pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Projektijuht, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Projektijuht, tase 6 (uuendamine, kehtib kuni 31.08.2023)

Vanemprojektijuht, tase 6 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Vanemprojektijuht, tase 7 (uuendamine, kehtib kuni 31.08.2023)

Projektiportfelli juht, tase 7 (pikendamine, kehtib kuni 31.12.2018)

Vaata 2017. aastal kinnitatud kutsestandardeid SIIT.