Перейти к содержимому
Home » Valmis kokkuvõte kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise pilootvoorust

Valmis kokkuvõte kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise pilootvoorust

2011. a viidi ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames läbi kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise pilootvoor.  Pilootvoorus hinnati ehituse ja tsiviilrajatiste ning majutamise ja toitlustamise õppekavarühmasid. 

Akrediteerimisprotsessis osales 24 õppeasutust. Hinnati kokku 37 koolide õppekavarühma — majutamise ja toitlustamise õppekavarühmas 18 kooli ja ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmas 19 kooli. Hindamisel osales 41 eksperti, sh 17 tööandjate esindajat. 

Pilootvoorus võttis Kutsehariduse Hindamisnõukogu vastu 18 täisakrediteeringu ja 19 tingimisi akrediteeringu otsust, vastavalt kuueks või kolmeks aastaks.

   

Kokkuvõtteks kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise pilootvoorust koostas Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur infomaterjali: Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine – pilootvoor 2011. 

Pilootvooru kokkuvõttes saab ülevaate kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise eripärast välishindamise süsteemis, protseduuridest ja metoodikast. Põhjalikumalt peatutakse pilootvooru tulemustel ja antakse ülevaate tagasisidest, mida koguti pilootvooru jooksul kõikidelt osapooltelt. 

            

Kutseõppe õppekavarühmade  akrediteerimise pilootvoor viidi läbi ESF programmi „Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013“ raames. Alates 2010. a on Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur programmi partner — kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimise korraldaja. Programmi elluviija on Sihtasutus Innove.

               

Lisainfo:

Marge Kroonmäe

hindamisekspert/programmi koordinaator 

marge.kroonmae@archimedes.ee

Перейти к содержимому