Перейти к содержимому
Home » Valmis käsiraamat – Isiksuseomadused ja nende kasutamine kutsesobivuse määramisel

Valmis käsiraamat — Isiksuseomadused ja nende kasutamine kutsesobivuse määramisel

Käsiraamat on mõeldud kõigile kutsestandardi koostajatele määramaks isiksuseomaduste kasutamisvõimalusi kutsesobivuse hindamisel. Kutsed on jaotatud rahvusvahelist ISCO-08 ametite klassifikaatorit kasutades. ISCO-08 jaotus sobib tema laia kasutusulatuse tõttu ning ka seepärast, et selle alusel on isiksusepsühholoogias mitmeid rahvusvahelisi uuringuid tehtud. ISCO-08 võrdlemisi üldistest kutsegruppidest spetsiifilisemaks minna ei olnud käesoleva töö puhul võimalik: niivõrd suure üldistusvõimega töö puhul on üksikute kutsealade vahelised isiksuseomaduste erinevused võrdlemisi väikesed ja ega pruugi olla ka kultuuriülesed. Kui näiteks USA Illinoisi osariigi arveametniku isiksuseojoonte profiil ei pruugi olla ülekantav Tallinna arveametniku profiilile, siis kutserühma „ametnikud“ isiksuseomadused on piisaval määral ülekantava ka kultuuridevaheliselt.      

Käsiraamat on koostatud paljude erinevate artiklite koondkokkuvõttena. Kõik esitatud väited ja tulemused on leidnud kinnitust erinevate autorite töödes ja võimalusel ka erinevates katsekeskkondades. Kasutatud uuringud on tehtud USAs, Kanadas, erinevates Euroopa riikides ja Iisraelis. 

Käsiraamat on koostatud "Kutsete süsteemi arendamine" projekti raames Europpa Sotsiaalfondi toel.

Tutvu käsiraamatuga SIIN.

Перейти к содержимому