Перейти к содержимому
Home » Valmis andmeanalüütiku kompetentsiprofiil

Valmis andmeanalüütiku kompetentsiprofiil

Värskelt valminud andmeanalüütiku kompetentsiprofiil peegeldab tööturul vaja minevaid oskusi ning on abiks õpiväljundite sõnastamisel kutsehariduse õppekavades ja täiendkoolituses.

OSKA 2022. aasta tööjõuvajaduse analüüsist ja tegelikult ka globaalsetest muutustest nähtus vajadus andmetega seotud kompetentside kirjeldamise järele. Kuna Eestis ei ole neid baaskompetentse kirjeldatud, siis kutsuti kokku väike ettevõtete ja riigi esindajatest koosnev initsiatiivgrupp, et määratleda, millega tegelema peaks. Jõuti arusaamisele, et vaja on alustada andmeanalüütiku (neid spetsialiste vajatakse nii era- kui ka avalikus sektoris enim) baaskompetentside kirjeldamisega.

Töörühm seadis ülesandeks koostada andmeanalüütiku kompetentsiprofiil, mis oleks piisavalt lai, et selle alusel oleks võimalik koostada õpiväljundite kirjeldused eri õppekavades, teiste erialade spetsialistide ümberõppe kavades, avaliku sektori töötajate täiendkoolitustes jm.

Vabatahtlikkuse alusel moodustati töörühm ITL-i liikmeskonda kuuluvate ettevõtete ekspertidest, kes seejärel reaalsetel vajadustel põhineva andmeanalüütiku kompetentsiprofiili kokku panid. Seejärel tõsteti profiil Kutsekoja oskuste registri formaati.

Andmeanalüütiku kompetentsiprofiil on esimene sellelaadne katsetus käimasolevate uuenduste tuules. Tulevikus on loodetavasti paljudel elualadel kutsestandardite kõrval vähemformaliseeritud tööoskuste kirjeldused.

Andmeanalüütiku kompetentsiprofiil on nüüd kõigile koolitajatele kasutamiseks.

Jüri Jõema (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit) ja Ave Ungro (Kutsekoda)

Loe lisaks

Sigrid Ester Tani: kavandame kutsesüsteemi muudatusi koos partneritega

Kutsekoja 2024. aasta tegevuse keskmes on töö oskustega

Mõisted selgeks: oskuste süsteem, ekspert, ametiprofiil – millega tegu?

Перейти к содержимому