Перейти к содержимому
Home » Valminud on UNILO projekti teine uudiskiri – esimesed sammud õpiväljundite rakendamisega seotud probleemide lahendamiseks

Valminud on UNILO projekti teine uudiskiri — esimesed sammud õpiväljundite rakendamisega seotud probleemide lahendamiseks

           

UNILO projekti raames valmis teine uudiskiri, mida saate lugeda SIIT. Uudiskiri ilmub iga kahe kuu tagant.

Vt. ka esimest uudiskirja SIIT.

UNILO on kahe aastane Euroopa Liidu projekt, kestvusega märtsist 2010 kuni veebruarini 2012, väljundipõhise õppe edendamiseks Euroopa kõrgkoolides. Projekti raames uuritakse välja ja tehakse kokkuvõte hetkeolukorrast üle Euroopa, selgitades välja edulood ja esilekerkinud takistused. Kõrgkoolidele töötatakse välja abivahendid, mis aitavad tutvustada ja rakendada väljundipõhist õpet ning luuakse koostöövõrgustik, et väljundipõhine lähenemine jääks püsima pikaks ajaks. Projekti sihtgrupiks on eelkõige kõrgkoolide karjäärikeskused, aga ka üliõpilased, õppejõud ja teised töötajad.

Projektis osalevad järgmised riigid: Eesti, Hispaania, Itaalia, Küpros, Poola, Portugal, Saksamaa, Ungari ja Ühendkuningriigid.

Kutsume Teid üles liituma projekti veebilehel leitava "Community" alaga, esitama küsimusi, algatama vestlust ning väljendama oma kogemusi ja seisukohti väljundipõhisest lähenemisest ülikoolides.

Tutvu projekti kodulehega: http://www.unilo.eu
Перейти к содержимому