Перейти к содержимому
Home » Valminud on Eesti kvalifikatsiooniraamistiku suhestamisaruanne

Valminud on Eesti kvalifikatsiooniraamistiku suhestamisaruanne

Valminud on Eesti kvalifikatsioonide ning kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga (EQF) sidumise protsessi kirjeldav aruanne.

Aruanne esitab laiaulatusliku ülevaate Eesti haridusmaastikust ning erinevatest kvalifikatsioonidest, mis on EKR-ga seotud; kirjeldab, kuidas toimus suhestamisprotsess ning kuidas on täidetud EQF-i nõuanderühma poolt kokku lepitud kvaliteedi kriteeriumid ja menetlused.

Dokument on ühtlasi ka Bologna enesesertifitseerimise protsessi aruanne. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt moodustatud töörühm jõudis järeldusele, et Eesti kõrghariduse kvalifikatsiooniraamistik on kooskõlas Euroopa ühtse kõrgharidusruumi kvalifikatsiooniraamistikuga ja täidab Bologna enesesertifitseerimise protsessi kriteeriume ning korda. 

Tutvu aruandega lähemalt SIIN.

Перейти к содержимому