Перейти к содержимому
Home » Uuest aastast muutusid kutsenõukogude koosseisud

Uuest aastast muutusid kutsenõukogude koosseisud

1. jaanuaril jõustus Vabariigi Valituse määrus, millega vähendati kutsenõukogude arvu seniselt 16-lt 14-le ning lisaks muutusid ka kutsenõukogude koosseisud. Muudatuse eesmärk on korrastada kutsesüsteemi ning lihtsustada kutsenõukogude liikmete määramise korda.

Olulisemate muudatustena jaotati Inseneeria kutsetegevus asjakohastesse valdkondlikesse kutsenõukogudesse, Kergetööstuse kutsenõukogu ja Masina-, Metalli- ja Aparaaditööstuse kutsenõukogu liideti kokku üheks Tehnika, Tootmise ja Töötlemise kutsenõukoguks. Rahvakunsti- ja Käsitöö kutsenõukogu liideti Kultuuri kutsenõukoguga. Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukogu lahutati eraldi Tervishoiu kutsenõukoguks ja Sotsiaalhoolekande kutsenõukoguks. Nüüdsest moodustab kutsenõukogu ja kinnitab institutsionaalse koosseisu haridus- ja teadusminister ning kutsenõukogude isikkooseisu kinnitab SA Kutsekoda.

Muudatuse tulemusena tegutsevad alates 1. jaanuarist järgmised kutsenõukogud:

1. Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

2. Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

3. Haridus

4. Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

5. Kultuur

6. Metsandus

7. Sotsiaalhoolekanne

8. Teenindus

9. Tehnika, Tootmine ja Töötlemine

10. Tervishoid

11. Toiduainetööstus ja Põllumajandus

12. Transport ja Logistika

13. Vara- ja Isikukaitse

14. Äriteenindus ja Muu Äritegevus

Kutsenõukogu on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud sotsiaalpartnerluse põhimõtete alusel moodustatud Kutsekoja juures tegutsev sama kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev koostööorgan. Kutsenõukogu tegevuse eesmärk on vastavas majandusharus kutsesüsteemi arendamine ja rakendamine.

Lugupidamisega

Heli Oruaas

Kutseregistri juhataja

SA Kutsekoda

Riina Soobik

Kommunikatsioonijuht

SA Kutsekoda

56904256

Перейти к содержимому