Перейти к содержимому
Home » Uuenesid personalitöötajate kutsestandardid

Uuenesid personalitöötajate kutsestandardid

Äriteeninduse ja muu äritegevuse kutsenõukogu kinnitas kolm uuendatud personalitöötaja kutsestandardit:

Kõiki kutsestandardeid on nii sisult kui struktuurilt põhjalikult uuendatud.

Tase 5 ja tase 6 uues versioonis ei ole enam spetsialiseerumisi.

Kutsestandardites on kohustuslikeks kompetentsideks töösuhete haldamine, tervisedenduse korraldamine ja tööturvalisuse tagamine, õppimis- ja arendustegevuse planeerimine ja korraldamine, personali planeerimine, värbamine ja valimine ja personali tasustamine.

Kutsestandardid kehtivad 22. novembrini 2026.

Перейти к содержимому