Перейти к содержимому
Home » Uuendati veekäitlusoperaatori kutsestandardit

Uuendati veekäitlusoperaatori kutsestandardit

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu kinnitas uuendatud veekäitlusoperaator, tase 5 kutsestandardi, mis kehtib kuni 11. novembrini 2025.

Põhjaliku uuendamise käigus on kutsestandardi tööosade juurest eemaldatud tööülesanded ning OSKA vee- ja jäätmemajanduse ning keskkonna uuringust lisatud tulevikuoskused. Kompetentside juures olnud teadmised on integreeritud tegevusnäitajasse ning parendatud ja täiendatud on kõikide kompetentside tegevusnäitajate sõnastusi.

Lisaks on kutsestandardis liidetud protsesside jälgimise ning protsesside juhtimise ja optimeerimise kompetentsid ning muudetud on kutse struktuuri lähtudes töömaailma vajadusest kutseõppe korraldamisel. Töömaailm vajab kolme tüüpi veekäitlusoperaatoreid: a) joogivee ja reoveekäitlust tundev operaator, b) joogiveekäitlust tundev operaator, c) reoveekäitlust tundev operaator.

Uues kutsestandardi versioonis on ka spetsialiseerumised joogiveekäitlusele või reoveekäitlusele kutsele asendatud osakutsetega, mis võimaldab kooli õppekava ehitada üles nii tervikkutse õpetamisele, kui ka osakutsete õpetamisele eraldi.

Samuti kinnitas kutsenõukogu, et mäetöölise kutsete kutse andjana jätkab Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ja lõhkaja kutsete kutse andjana Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liit.

Перейти к содержимому