Перейти к содержимому
Home » Uuendati sotsiaaltöötaja kutsestandardeid

Uuendati sotsiaaltöötaja kutsestandardeid

Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu kinnitas uuendatud sotsiaaltöötaja, tase 6 ja sotsiaaltöötaja, tase 7 kutsestandardid, mis hakkavad kehtima alates 1. juunist 2020 ja mille kehtivusaeg on kuni 31. maini 2025.

Uuendamisel vähendati tegevusnäitajate detailsust ja kordusi ning muudeti struktuuri. Lisati põhikutse (ilma kohustusliku spetsialiseerumiseta) taotlemise võimalus, spetsialiseerumistena jäid alles suuremate kliendigruppidega sotsiaaltööle spetsialiseerumised, nt sotsiaaltöö laste ja peredega, sotsiaaltöö eakatega. Osad endised spetsialiseerumised, nt ohvriabi, sotsiaaltöö kodututega, sotsiaaltöö maakogukonnas, on kirjeldatud valitavate kompetentsidena ning lisandusid ka mõned uued valitavad kompetentsid.

Lisaks anti Pärnumaa Kutsehariduskeskusele hooldustöötaja, tase 4 kutse andmise õigus hooldustöötaja 4. taseme kutseõppe õppekava lõpetajatele.

Перейти к содержимому