Перейти к содержимому
Home » Uuendati metsuri kutsestandardit

Uuendati metsuri kutsestandardit

Metsanduse kutsenõukogu kinnitas uuendatud metsur, tase 4 kutsestandardi, mis kehtib kuni 24. jaanuarini 2026.

Metsuri kutsestandardi uuendamisel lähtuti sellest, et metsanduse kutseala kutsetel on ühised metsanduslikud baasteadmised. Erinevalt teistest selle kutseala kutsetest on metsur oskustööline, kes oskab teha metsakasvatuslikke töid võsa- või kettsaega ning erinevalt raietöölisest ja metsandusspetsialistist suudab juhendada väiksemaid raietööliste meeskondi.

Kutsestandardis muudeti töö kirjeldust, tööosade sõnastusi, juhtimise ja juhendamisega seonduvaid kompetentse, uuendati tegevusnäitajate sõnastusi ning lisati tulevikuoskused.

Lisaks andis kutsenõukogu Võrumaa Kutsehariduskeskusele tähtajatu kutse andmise õiguse tisler, tase 4, CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4, puidupingioperaator, tase 3 ja puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5 õppekavade lõpetajatele.

Перейти к содержимому