Перейти к содержимому
Home » Uuendati mesinike kutsestandardeid

Uuendati mesinike kutsestandardeid

Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu kinnitas uuendatud mesinike kutsestandardid. Kutsestandardites täiendati tööosasid ning parandati sõnastusi ja tegevusnäitajaid.

Kutsenõukogu pikendas ka pagarite ja kondiitrite kutsestandardite kehtivusaega.

Перейти к содержимому