Перейти к содержимому
Home » Uuendati ehituse tööjuhi kutsestandardit

Uuendati ehituse tööjuhi kutsestandardit

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu kinnitas uuendatud ehituse tööjuht, tase 5 kutsestandardi, mis kehtib kuni 21. jaanuarini 2026.

Varasemast kutsestandardi nimetusest «Tööjuht, tase 5» on saanud «Ehituse tööjuht, tase 5»

Uuendatud kutsestandardisse on lisandunud spetsialiseerumine eriehitustööde tegemisele, mille alla on koondatud järgmised tööd: lamekatuste ehitamine, kaldkatuste ehitamine, ehitusplekksepatööde tegemine. Eelmises kutsestandardi versioonis kuulusid need tööd üldehitustööde spetsialiseerumise alla.

Kutsestandardisse on lisandunud ka tulevikuoskuste osa ning kompetentside tegevusnäitajate alt on eemaldatud kutset läbivad teadmised, mis on viidud kutsestandardi üldoskuste alla.

Перейти к содержимому