Перейти к содержимому
Home » Tutvu kutsesüsteemi rakendumise uuringu lõppraportiga

Tutvu kutsesüsteemi rakendumise uuringu lõppraportiga

Uuringu „Kutsesüsteemi rakendumise analüüs“ eesmärk oli välja selgitada, millised on kutsesüsteemi osaliste ootused ja valmisolek kutsesüsteemi reformiks ning oskuspõhisele lähenemisele üleminekuks, samuti saada ülevaade plaanitud uuenduste võimalikest kitsaskohtadest ja rakendumise riskidest.

Valminud uuringu tulemused annavad sisendi kutsesüsteemi rakendamise aluseks oleva õigusraamistikuuuendamiseks ja oskuspõhise kutsesüsteemi rakendamiseks.

Kutsesüsteemi rakendumise analüüsi lõpparuanne

Uuringut tutvustand seminari esitlus

Uuring valmis Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ning selle viis läbi uuringufirma LevelLab OÜ.

Loe lisaks: Uuring tõi välja kutsesüsteemi rakendumise head ja vead

Перейти к содержимому