Перейти к содержимому
Home » Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi statuut

Tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi statuut

tunnustatud kutse andja

«Tunnustatud kutse andja» on kvaliteedimärk, millega Sihtasutus Kutsekoda tunnustab kutse andjaid.

Kvaliteedimärk antakse välja ühes kategoorias, mille valib välja Kutsekoda.

Kvaliteedimärgi andmise eesmärgid

 • Väärtustada kutse andmise tegevust.
 • Motiveerida kutse andjaid kutsealase tegevuse arendamisel.
 • Tõsta esile kutse andjaid, kelle tegevust valitud kategoorias saab seada eeskujuks.
 • Jagada kutse andjate parimaid kogemusi.
 • Tõsta kutsesüsteemi usaldusväärsust, kvaliteeti ja mainet.

Kvaliteedimärgi saamise eeldused

 • Kutse andja on kutseid andnud vähemalt ühe aasta arvates kutse andja õiguste saamisest.
 • Kutse andja tegevus väljaantavas kategoorias on olnud eeskuju vääriv.

Kvaliteedimärgi väljaandmine

 • Kriteeriumid vastava kategooria hindamiseks töötatakse välja Kutsekoja eestvedamisel. Kategooria nimetus lisatakse kvaliteedimärgile.
 • Kvaliteedimärgi saajad nimetab komisjon, kuhu kuuluvad Kutsekoja juhatuse liikmed, kvaliteedijuht, kommunikatsioonijuht, kutsenõukogude koordinaatorid ning kutseregistri töötajad.
 • Kutse andjatele väljastatakse virtuaalne kvaliteedimärk, mida kutse andja saab eksponeerida oma kodulehel.
 • Tunnustatud kutse andjate nimekirja avaldab Kutsekoda oma kodulehel: https://www.kutsekoda.ee/kutse-andjate-tunnustamine/.
Перейти к содержимому