Перейти к содержимому
Home » Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu kinnitas neli uuendatud kutsestandardit

Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu kinnitas neli uuendatud kutsestandardit

Dokkeri, tase 4 ning kere- ja värvitööde meistri, tase 5 kutsestandardites täpsustati kompetentside kirjeldusi. Kere- ja värvitööde meistri kutsestandardisse lisati ka digioskused. Muudeti hankejuhi, tase 6 (varem ostujuht, tase 6) ja logistikajuhi, tase 6 (varem logistik, tase 6) nimesid ning täpsustati kutsealase ettevalmistuse võimalusi, kompetentside sõnastust ja lisati detailsemad digioskused. Logistikajuht, tase 6 kutsestandardisse lisati ka ekspedeerija osakutse.
Перейти к содержимому