Перейти к содержимому
Home » Tööturu tulevik: uusi töötajaid on vaja otsida üle 35aastaste seast

Tööturu tulevik: uusi töötajaid on vaja otsida üle 35aastaste seast

Tööealine elanikkond väheneb ja vananeb, aastaks 2027 on suurim vanusegrupp tööturul 35-39aastased. Ka vanemaealiste hõive tõuseb, juba praegu töötab 20% 70-74aastastest.

OSKA arendusjuhi Tiia Randma sõnul ei ole noori piisavalt vanemaealiste töötajate asendamiseks ning robotid samuti nende tööd ära ei tee. “Meil kõigil tuleb töötada ja ka õppida kauem. Tööandjatel tasub oma töötajaid hoida ja arendada, samuti uute töötajate värbamisel vanust mitte takistuseks pidada,” julgustas Randma.

Tiia Randma ütles, et tehnoloogia areng muudab eelkõige töö sisu, mitte niivõrd ameteid. “Uue tehnoloogiaga hakkama saamiseks on vaja töötajatel aga end pidevalt täiendada ja vajadusel ümber õppida. Oluline ei ole mitte töötaja vanus, vaid soov tööturu vajadustega kaasas käia,” selgitas Randma.

Kutseharidusega lõpetajaid jääb tööturul puudu

OSKA tööjõuprognoosi järgi läheb pooltes ametites tulevikus vaja kõrgharidust ning 1/3 kutseharidust. Kõrghariduse omandab noortest pea pool, kuid kutsehariduse veerand. Seega oleks kutsehariduse lõpetajaid juurde vaja. Töökohti, kus saab hakkama ilma erialase hariduseta, jääb aina vähemaks.

Tööturu tuleviku teemasid lahatakse täna OSKA virtuaalsel ekspeditsioonil kell 11.00-14.00. Ekspeditsiooni töö ja oskuste ookeani saab jälgida OSKA veebis.

Ekspeditsioonil uuritakse, milliseid ameteid ja oskusi järgmisel 5-10 aastal vaja läheb, kuidas vastab sellele koolituses pakutav, milline on olnud OSKA tööjõu- ja oskuste vajaduse prognooside mõju Eesti ühiskonnale, millised on suuremad kitsaskohad hariduse ja tööturu vajaduste vastavusse viimisel Eestis ning kuhu liigutakse OSKA prognoosidega tulevikus.

Ekspeditsioonil astuvad teiste seas üles haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel, Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk, riigikontrolli peakontrolör Märt Loite ja Tartu ülikooli sotsiaalteaduste dekaan Raul Eamets. Ekspeditsiooni juhib Urmas Vaino.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA koostab selle aasta lõpuks kõigil elualadel Eestis tuleviku tööjõu ja oskuste prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. OSKA uuringuid koostab Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Перейти к содержимому