Перейти к содержимому
Home » Töötukassa valis Kutsekoja aasta koostööpartneriks

Töötukassa valis Kutsekoja aasta koostööpartneriks

Eesti Töötukassa tunnustas Kutsekoda tiitliga 2017. aasta koostööpartner. Töötukassa toob tunnustuse kirjelduses välja, et nende ja Kutsekoja vahel valitseb hea koostöövaim ja suur usaldus. Töötukassa kasutab OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringute tulemusi oma töötust ennetavate meetmete osutamisel, Kutsekoda aga kuulab Töötukassa eksperte OSKA uuringuid planeerides.

Täname Töötukassat tunnustuse eest. Töötukassa on üks enim OSKA uuringute tulemusi kasutav organisatsioon. Jätkame koostööd selle nimel, et tuleviku tööturu vajadused ning töötajate oskused omavahel vastavusse viia.

Töötukassa tunnustas juba kuuendat korda tööandjaid ja koostööpartnereid, kellega oleme teinud tõhusat koostööd inimeste tööle aitamisel. 

Перейти к содержимому