Перейти к содержимому
Home » Toimus esimene IKT valdkonna eksperdikogu koosolek

Toimus esimene IKT valdkonna eksperdikogu koosolek

Eksperdikogu lõppraporti koostamise käigus hinnatakse üleilmsete tulevikutrendide mõju IKT valdkonna arengutele ja oskuste vajadusele; hinnatakse milliste valdkonnas edukaks hakkamasaamiseks vajalike oskustega töötajaid vajab Eesti ühiskond lähiajal ja kümne aasta pärast; hinnatakse praegust valdkonna koolituspakkumist ja sõnastatakse tööturu koolitustellimus, kus tehakse ettepanekuid tegevusteks, mis toetaksid tööturu vajadustest lähtuvate oskuste õpetamist.

Eksperdikogusse kuuluvad valdkonna asjatundjad ja visionäärid erineva profiiliga ettevõtetest, õppeasutustest ja riigisektorist.

Valdkondlikud eksperdikogud on osa loodavast tööjõu- ja oskuste vajaduse seire ja prognoosisüsteemist OSKA. OSKA ülesanne on tagada, et Eesti inimeste teadmiste ja oskuste kujundamine vastaks paremini tööandjate ja ühiskonna vajadustele. OSKA raames luuakse valdkonna tööandjate, haridusekspertide ja avaliku halduse esindajate koostöö platvorm valdkonna koolituspakkumise jätkusuutlikuks suunamiseks. Kutseseadus sätestab OSKA süsteemi juhtimismudeli, sh koordinatsioonikogu ülesanded ja eksperdikogude loomise. 

    
Piltidel eksperdikogu liikmed

Täpsem info:

Urve Mets

Kutsekoja IKT eksperdikogu koordinaator

 

 

Перейти к содержимому