Перейти к содержимому
Home » Toimus Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu koosolek

Toimus Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu koosolek

13. novembril toimus Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu, kus kinnitati alljärgnevad uues vormis kutsestandardid: 

         

Trükiettevalmistaja, tase 4

Trükiettevalmistaja, tase 5

Karjääriinfo spetsialist, tase 5

Karjääriinfo spetsialist, tase 6

Karjäärinõustaja, tase 6

Karjäärinõustaja, tase 7

Kooli karjäärikoordinaator, tase 6

                   

Lisaks valiti läbi avaliku konkursi kutse andja arhiivitöö kutseala kutsetele, kelleks sai MTÜ Eesti Arhivaaride Ühing.
Перейти к содержимому