Перейти к содержимому
Home » Tippsekretärid aastal 2009

Tippsekretärid aastal 2009

28. aprillil 2009 toimus Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis iga-aastane noorte sekretäride kutsevõistlus „Tippsekretär 2009". Parimaks sekretäriks kuulutati Kadri Sild Tallinna Majanduskoolist. Teise ja kolmanda koha vääriliseks tunnistati vastavalt Marie Ustav, kes õpib samuti Tallinna Majanduskoolis ning Liina Tölpt Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist.

Tippsekretäri võistlust on korraldatud juba alates 1994. aastast. Kutsevõistluse eesmärk on osalejate kindlustunde tõstmine läbi praktiliste ülesannete. Samuti tulevaste sekretäride ettevalmistamine ametioskuste tõendamiseks kutseeksamil. Seekordne võistlus koosnes neljast osast: enese ja kooli tutvustamine, teooriatest, teksti toimetamine ja trükkimine ning praktilise töösituatsiooni läbimängimine. Kokku pürgis tippsekretäriks kakskümmend kaks erineva ametikooli õpilast. Võistlustulle astusid Tallinna Majanduskooli, Tartu Kutsehariduskeskuse, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli esindajad. Noori sekretäre hindas väärikas žürii, kuhu kuulusid esindajad Eesti Juhi Abi Ühingust ning Riiklikust Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusest. Hinnati nii osalejate korrektsust ja täpsust kui ka loovust ja innovaatilisust. Uuendusmeelsust toetas auhindadega ka Innovatsiooniaasta projekt.

Võistluste korraldamist koordineeris Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, koostöös Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooliga ja Eesti Juhi Abi Ühinguga. Siseriiklike kutsemeistrivõistluste süsteemi väljaarendamist ja võistluste korraldamist rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Fotod võistlusest

Lisainformatsioon:
Eva Ladva
SA Innove Arendusprojektide üksuse
kommunikatsiooni koordinaator
eva.ladva@innove.ee
tel. 53 225 282        

Перейти к содержимому