Перейти к содержимому
Home » Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukogu andis konkursita kutse andja õigused logopeedi, füsioterapeudi ja massööri kutsetele

Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukogu andis konkursita kutse andja õigused logopeedi, füsioterapeudi ja massööri kutsetele

 

26. november 2015 — Täna Kutsekojas kogunenud Tervishoiu ja Sotsiaaltöö kutsenõukogu otsustas anda konkursita kutse andja õigused Tartu Ülikoolile ja Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolile.

„Tänane otsus kutse andja õiguse andmise kohta koolidele näitab, et õpe neis koolides on selgelt seotud tööturu vajadustega,“ ütles kutsenõukogu esimees Linnu-Lydia Mae.

Tartu Ülikool sai kutse andja õiguse eripedagoogika ja logopeedia õppekava magistriõppe lõpetajatele logopeed, tase 7 kutse andmiseks ning füsioteraapia bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetajatele vastavalt füsioterapeut, tase 6 ja füsioterapeut, tase 7 kutsete andmiseks.

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool sai konkursita valitud kutse andja õiguse massöör, tase 5 kutse andmiseks massööri õppekava lõpetanutele.

Kutsenõukogu on Sihtasutuse Kutsekoda juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi oma kutsetegevuse valdkonnas, tehes ettepanekuid kutsestandardite väljatöötamiseks ning kinnitades kutsestandardeid. Kutsenõukogu annab kutse andmise õiguse, teostab järelevalvet ning kinnitab kutse andmise korra ja tasu suuruse.

Перейти к содержимому