Перейти к содержимому
Home » Taotlejasõbraliku info jagaja tiitli pälvisid 11 kutse andjat

Taotlejasõbraliku info jagaja tiitli pälvisid 11 kutse andjat

Kutsekoda tunnustas esmakordselt pühendunud kutse andjaid – erialaliite ja teisi kutseeksamite läbi viimise õigusega organisatsioone – taotlejasõbraliku info jagamise eest.Kutsekoja juhatuse liikme Katrin Keremi sõnul on möödunud 15 aastat Kutsekoja asutamisest ning sobiv aeg on algatada kutse andjate tunnustamise traditsioon. „Tunnustamisega soovime väärtustada kutse andjate tööd ning tõsta esile neid organisatsioone, kelle tegevus on teistele eeskujuks“, selgitas Kerem.


Katrin Kerem rääkis, et esimesel korral tunnustati neid, kes on teinud kutse andmisega seotud info huvilistele lihtsasti kättesaadavaks. „See näitab, et organisatsioonid ise väärtustavad kutse andmist ja lähtuvad kutsetunnistuse taotlejate vajadustest“, rõhutas Kerem.


Taotlejasõbraliku info jagaja tiitli pälvisid:


 • Eesti Folkloorinõukogu
 • Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda
 • Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
 • Eesti Mehaanikainseneride Liit
 • Eesti Noorsootöö Keskus
 • Eesti Põllumeeste Keskliit
 • Eesti Raamatupidajate Kogu
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Eesti Soojustehnikainseneride Selts
 • Eesti Tehnikahariduskeskus
 • OÜ Puhastusekspert


Kõik tunnustatud organisatsioonid saavad oma kodulehele lisamiseks tunnustatud kutse andja kvaliteedimärgi.


Kutsekoda algatas kutse andjate tunnustamise traditsiooni oma 15. sünnipäevakonverentsil. Edaspidi on plaanis igal aastal tunnustamiseks välja valida erinev aspekt kutse andmise protsessis.


Eestis valiti esimeseks kutse andjaks 1998. aastal Kinnisvarahindajate Ühing ning esimesed kutsetunnistused anti samal aastal välja 19 kinnisvarahindajale.


Kutsekoda korraldab kutsestandardite välja töötamist ning koordineerib kutseeksamite korraldamist. Kutsekoda loodi 2001. aastal, jätkamaks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt 1997. aastal alustatud kutsesüsteemi loomist. 

 
Перейти к содержимому