Перейти к содержимому
Home » Tänasest on Eestis 118 akrediteeritud konsultanti

Tänasest on Eestis 118 akrediteeritud konsultanti

Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni (EKA) juhatuse esimehe Andro Kullerkupu sõnul on käesoleval aastal programmis osalenud konsultantide ettevalmistus olnud muljetavaldav, millele annab kinnitust ka mullusest suurem lõpetajate ja hindamise edukalt läbinute protsent. „Muutsime hindamissüsteemi, mis on ilmselgelt end õigustanud. Kui varem kasutati hindamisel simulatsioonülesande lahendamist, siis sel aastal tuli konsultantidel leida kaks sobilikku ettevõtet, mille nõustamisprotsessi hindajad kõrvalt jälgisid," selgitas Kullerkupp.

 

2010. aastal osales Konsultantide Arenguprogrammis 40 konsultanti: 10 eraturu, 15 maakondlike arenduskeskuste ja inkubaatorite konsultanti ning 15 EASi konsultanti, kellest 32-le antakse täna kutsetunnistus. Lisaks omistatakse kutsetunnistus viiele konsultandile, kes said otse hindamisele. Koolitused toimusid eelmise aasta aprillist kuni oktoobrini. Lisaks oli osalejatel võimalus saada täiendavat nõustamist ja juhendamist koolitajatelt ning praktiseerida õpitut nii harjutusgruppides kui igapäevatöös.

 

„Saadud tagasiside põhjal on konsultandid programmi hästi vastu võtnud ja osalemisnõudlus järjest kasvab. Huvi on kindlasti tinginud nii konsultantide soov omada kutsetunnistust kui ka ettevõtjate teadlikkus kasutada nõustamisel akrediteeritud konsultante," selgitas EASi ettevõtete võimekuse divisjoni ekspert Anu-Maaja Pallok. „Konsultantide arenguprogramm on üles ehitatud vastavalt kutsestandardile ning võimaldab seega saada konsultandil mitmekülgset ettevalmistust kutse omandamiseks. Programmi piloteeriti 2007. aastal ning järgnevate aastate jooksul on seda pidevalt täiendatud ja lihvitud. Teist aastat viis konsultantide koolitused läbi Self II OÜ, kellega jätkame koostööd ka sel aastal," lisas Pallok.

 

EKA, EASi, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja Kutsekoja koostöös viidi kolmandat aastat läbi konsultantide arenguprogramm ja ärikonsultantide pädevuse hindamine. Konsultantide Arenguprogramm on algatatud EASi ja EKA poolt eesmärgiga parendada Eesti ettevõtetele ning avaliku- ja mittetulundussektori organisatsioonidele pakutava konsultatsiooniteenuse kvaliteeti ning pakkuda Eesti konsultantidele ühtseid arenguvõimalusi.

 

Konsultandi kutsekvalifikatsiooni hindamine koosnes intervjuust kutsetaotlejaga, intervjuust kutsetaotleja kliendiga, kahe reaalse kliendi nõustamisprotsessi vaatlusest ning testist. Teadmiste kontrollimise test sisaldab küsimusi strateegilisest juhtimisest, finantsjuhtimisest ja raamatupidamisest, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatest, personalijuhtimisest, innovatsioonidest ja tehnoloogiatest, turundusest, protsesside juhtimisest ja organiseerimisest. Lõpliku otsuse kutsetunnistuse väljaandmise kohta langetas kutsekomisjon, kuhu kuuluvad EASi, Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni, Eesti Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Koolitusfirmade Liidu ning erapooletute konsultantide esindajad.

 

2007. aastal kinnitati Kutsekojas Eesti konsultantide kutsestandard, mis paneb paika nõudmised ettevõtlusalaste konsultatsioonide pakkujatele, hõlmates nii erialaseid teadmisi kui ka praktilisi oskusi kliendi nõustamisel. Nõudmised erinevad vastavalt sellele, kas hindamisel taotletakse nooremkonsultandi, konsultandi või vanemkonsultandi kutsetunnistust. Konsultantide teadmiste ja oskuste täiendamiseks on EASi ja Euroopa Liidu struktuurfondide kaasabil algatatud Konsultantide Arenguprogramm. Hindamise läbinud saavad Eesti konsultandi kutsetunnistuse.

 

Allikas: EAS

Перейти к содержимому