Перейти к содержимому
Home » Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool said õpetaja kutse andjaks

Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool said õpetaja kutse andjaks

Tallinn, 11. november 2015 – Täna Kutsekojas kogunenud Hariduse Kutsenõukogu otsustas anda Tallinna Ülikoolile õpetaja ning Tartu Ülikoolile õpetaja ja eripedagoogi magistriõppe lõpetajate kutse andja õiguse.


Edaspidi saavad Tartu Ülikooli õpetaja või eripedagoogi eriala magistriõppe lõpetajad ka vastava kutse 7. taseme kutse. Tallinna Ülikooli õpetaja magistriõppe lõpetajale antakse ka õpetaja, tase 7 kutse.


„Peame oluliseks kutse andmise võimalust õpetaja ja eripedagoogi magistriõppe lõpetajatele. See aitab kindlasti viia õpetajakoolituse enam vastavaks reaalse koolieluga vajadustega, et õpetajad tuleksid edukalt toime tööelus ette tulevate olukordadega ja see aitab kokkuvõttes kaasa ka hariduse valdkonna töötajate taseme tõusule,“ ütles Hariduse kutsenõukogu aseesimees ja Tallinna Ülikooli arendusprorektor Eve Eisenschmidt.


Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool said kutse andja õigused ilma konkursita, et anda oma tasemeõppe lõpetajatele vastava taseme lõpetamisel kutse. Tartu Ülikool saab seejuures esmakordselt kutse andjaks. Kõigil koolidel on võimalik saada kutse andjaks oma tasemeõppe lõpetajatele läbimata kutseandja avalikku konkurssi, kui nende õppekava vastab kutsestandardile ja lõputööde hindamiskomisjonis on töömaailma poolt aktsepteeritud hindajad.


Hariduse kutsenõukogu kinnitas ka Eesti Noorsootöö Keskuse noorsootöö kutseala kutsete andmise korra, Eesti Õpetajate Liidu õpetaja, tase 6 ja 7 ja vanemõpetaja, tase 7 kutsete andmise korra.


Kutsenõukogu on Sihtasutuse Kutsekoda juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi oma kutsetegevuse valdkonnas tehes ettepanekuid kutsestandardite väljatöötamiseks ning kinnitades kutsestandardid. Kutsenõukogu annab kutse andjatele kutse andmise õigused, teostab järelevalvet ning kinnitab kutse andmise korra ja tasu suuruse.

Перейти к содержимому