Перейти к содержимому
Home » Tallinna Majanduskool ja Eesti Väikelaevaehituse Liit said kutse andmise õigused

Tallinna Majanduskool ja Eesti Väikelaevaehituse Liit said kutse andmise õigused

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu otsustas 10. mail toimunud koosolekul anda Tallinna Majanduskoolile konkursita kutse andmise õiguse väikeettevõtja ja ärikorralduse spetsialisti õppekavade lõpetajatele. Tallinna Majanduskool sai õiguse kutset anda kuni 1. septembrini 2019.

Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud sekretär, tase 5 ja juhiabi, tase 6 kutsestandardid. Mõlemas kutsestandardis täpsustati võõrkeele oskuse nõudeid. Varasem nõue B2 asendati B1 nõudega. Digipädevuse kirjeldusse lisati organisatsiooni sise- ja välisveebi, sotsiaalmeedia kanalite ja erialaste veebirakenduste kasutamise pädevus. Juhiabi, tase 6 kutsestandardis muudeti ka kutsealase ettevalmistuse nõudeid ning digipädevuse kirjeldusse lisati veel isikuandmete kaitse teema.

Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu kuulutas 11. mail toimunud koosolekul Eesti Väikelaevaehituse Liidu väikelaevaehituse kutse andja avaliku konkursi võitjaks. Eesti Väikelaevaehituse Liidul on õigus kutset anda kuni 10. maini 2022.
Перейти к содержимому