Перейти к содержимому
Home » Sisekaitseakadeemia jätkab pääste- ning piirivalveteenistuse kutsete andjana

Sisekaitseakadeemia jätkab pääste- ning piirivalveteenistuse kutsete andjana

Vara- ja isikukaitse kutsenõukogu kuulutas päästeteenistuse kutseala (v.a vetelpäästja) ning piirivalveteenistuse kutseala kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Sisekaitseakadeemia.

Avalikule konkursile esitas avalduse vaid üks soovija, senine kutsete andja ehk Sisekaitseakadeemia.

Piirivalvevaldkonna kutsed on piirivalvur, tase 4 kuni tase 7.

Päästevaldkonna kutsed on:

  • päästja, tase 4
  • päästemeeskonna juht, tase 5
  • päästekorraldaja, tase 4
  • päästekorraldaja-logistik, tase 5
  • päästekorraldaja-valvevahetuse juht, tase 6
  • demineerija EOD1, tase 4
  • demineerija EOD2, tase 4
  • demineerija EOD3, tase 5
  • pommitehnik EOD3+, tase 5
  • demineerimisinstruktor, tase 6

Kutse andja õigused kehtivad kuni 12. aprillini 2027.

Sisekaitseakadeemial on varasemast ka õigused korrakaitseametniku ning tuleohutusspetsialisti ja -eksperdi kutsete andmiseks.

Перейти к содержимому