Перейти к содержимому
Home » Selgusid elektriinseneride, keemiaprotsesside operaatori ja külmatehnika kutseala kutsete andjad

Selgusid elektriinseneride, keemiaprotsesside operaatori ja külmatehnika kutseala kutsete andjad

Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu valis elektriinseneri kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Elektroenergeetika Seltsi, keemiaprotsesside operaatori kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ning külmatehniku kutseala kutsete andja avaliku konkursi võitjaks Eesti Külmaliidu. Organisatsioonide kutse andja õigused kehtivad kuni 31. oktoobrini 2023.
Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu kinnitas ka uuendatud soojusenegreetikainseneride kutsestandardid. Standardites täiendati spetsialiseerumisi, määratleti valitavate ametialade pädevuspiirid ning uuendati kutsealase ettevalmistuse ja regulatsioonide osa.
Lisaks pikendas kutsenõukogu automaatikute, jaotusvõrgu elektrikute, keemiaprotsesside operaatorite, laborandi ning mäetööliste kutsestandardite kehtivusaega.
Перейти к содержимому