Перейти к содержимому
Home » SA Kutsekoda otsib tööjõuvajaduse seire ja prognoosisüsteemi loomiseks peaanalüütikut

SA Kutsekoda otsib tööjõuvajaduse seire ja prognoosisüsteemi loomiseks peaanalüütikut


Otsime oma tiimi tööjõuvajaduse seire-, prognoosi- ja tagasisidestamise süsteemi OSKA loomiseks PEAANALÜÜTIKUT, kelle peamised tööülesanded on:

 • analüüside ja uuringute kavandamine ning nende läbiviimise korraldamine;
 • andmete koondamiseks erinevate ametkondadega koostöö korraldamine;
 • uuringute käigus andmete kogumine, tulemuste analüüs ja struktureerimine;
 • aruannete ja raportite kirjutamine ning praktilise sisendi ettevalmistamine poliitiliste otsuste tegemiseks


Oled sobiv kandidaat, kui:

 • omad varasemat kogemust statistiliste andmekogudega töötamisel, analüütiliste tööde eestvedamisel ja teostamisel;
 • oskad kasutada kvalitatiivseid analüüsimeetodeid ja omad põhjalikke teadmisi uurimistöö metoodikatest;
 • oled väga hea väljendus- ja analüüsioskusega ning oskad koostada analüütilisi tekste;
 • oled huvitatud tööjõu ja hariduse valdkonnast;
 • oled algatusvõimeline, vastutustundlik, arengule ja meeskonnatööle orienteeritud;
 • oskad kõrgtasemel eesti keelt ja väga heal tasemel inglise keelt nii kõnes kui kirjas.


Omalt poolt pakume:

 • põnevat eneseteostuse- ja arenemisvõimalust;
 • mitmekülgseid ja vastutusrikkaid tööülesandeid;
 • võimalust teha koostööd tipptasemel otsustajate, ettevõtjate ja ekspertidega Eestis ja rahvusvaheliselt;
 • paindlikku tööaega;
 • professionaalset ja sõbralikku meeskonda;
 • konkurentsivõimelist töötasu.


Kandideerimiseks ootame 30. jaanuariks 2015 aadressil kutsekoda@kutsekoda.ee järgmist infot:

 • CV koos 2 soovitaja nime ja kontaktidega;
 • motivatsioonikiri, mis sisaldab põhjendust kandideerimiseks ja ülevaadet senisest analüüsikogemusest.

Перейти к содержимому