Перейти к содержимому
Home » Rannakalurid saavad e-õppe korras kalapüüdmist õppida

Rannakalurid saavad e-õppe korras kalapüüdmist õppida

Tartu Ülikooli kalanduse teabekeskusel on valminud rannakaluritele ja teistele huvilistele suunatud e-õppematerjal, mis põhineb rannakaluri 4. taseme kutsestandardil.


Rannakaluri e-õppematerjal, millega saate tutvuda SIIN, sisaldab peatükke kalapüüniste liigitusest ja ehitusest, kalapüügist ja selle vormistamisest, tehnilistest vahenditest, kalasaagi esmakäitlemisest ja väärindamisest ja esmaabist.


E-õppematerjali autoriks on Ott Aid, konsultantideks Lembit Liimand ja Toivo Orgusaar.


Kutsestandardi kohaselt on rannakalur oskustöötaja, kes tegeleb kalapüügi ja kala esmakäitlemisega. Lisaks on tema tööülesanneteks püüniste hooldamine, korrastamine ja nende püügiks ettevalmistamine, kalapüügiks vajalike tehniliste vahendite kasutamine ja hooldamine ning kalasaagi müügiks ettevalmistamine ja ladustamine.

4. taseme rannakalur töötab iseseisvalt ning sellekohane kutsetunnistus annab õiguse olla kantud kalurina kalapüügiloale.Allikas: Maaleht
Перейти к содержимому