Перейти к содержимому
Home » Rahvusvaheline konverents „Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks“

Rahvusvaheline konverents „Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks“

                      

Sihtasutus Kutsekoda ja Haridus- ja Teadusministeerium kutsuvad Teid osalema rahvusvahelisel konverentsil "Kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe toeks", mis toimub 22. oktoobril kell 10:00-17:00 Meriton Grand Conference & Spa hotellis.

                  

Konverentsi eesmärgiks on diskuteerida Eesti kvalifikatsiooniraamistiku rakendamisega seotud probleemide ja kitsaskohtade üle. Ürituse programm keskendub eelkõige kutse- ning formaalhariduslike kvalifikatsioonide võrreldavuse problemaatikale. 

Konverents on suunatud tööandjatele, ameti-, kutse- ja erialaliitudele, koolidele, riigiasutustele ning muudele Eesti kvalifikatsioonisüsteemi huvirühmadele.

Loe konverentsi sisu ja registreerimise kohta täpsemalt SIIT.

Перейти к содержимому