Перейти к содержимому
Home » Puidutöötlejad said kutsestandardi

Puidutöötlejad said kutsestandardi

Metsanduse kutsenõukogu kinnitas oma koosolekul uue kutsestandardi — puidutöötleja, tase 3.

Puidutöötleja, tase 3 on üldise ettevalmistusega tööline mööblitootmis- ning puidutöötlusettevõtete abi- ja põhitööprotsessides.

Puidutöötlejad on ametis näiteks sae-, höövli-, spooni, vineeri- või liimpuitmaterjalide tööstustes, samuti mööblitööstuses, sh pehmet mööblit ning puitmaju tootvates ettevõtetes.

Puidutöötleja, tase 3 kutse saab omandada kutseõppes või töökohal.

Kutsestandardi väljatöötamisele eelnes analüüs puiduvaldkonnas tehtavatest töödest. Selle väljatöötamise töörühma kuulusid valdkonna ettevõtete, haridusasutuste ja erialaliidu esindajad.

Перейти к содержимому