Перейти к содержимому
Home » Projekti „VALEW – to Validate Learning at work“ lõpukonverents Kutsekojas

Projekti „VALEW – to Validate Learning at work“ lõpukonverents Kutsekojas

VALEW projekti eesmärgiks oli välja töötada mitteformaalses ja informaalses õppes omandatud kompetentside sertifitseerimise üldine mudel, mis on seotud Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemetega ning illustreeritud IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) ja organisatsiooniliste (sotsiaalsete) kompetentside näitel.

 

Projekti VALEW juhtivpartner on Milaano Tehnikaülikooli Sihtasutus — Fondazione Politecnico di Milano ning kaasatud partneridon Eesti (Kutsekoda), Itaalia (Scienter Italia; Regional Agency for Education, Training and Employment), Saksamaa (IG Metall Vorstand), Prantsusmaa (University of Strasbourg), Hispaania (Scienter Espana), Holland (Foundation V. Prior Learning) ja Šotimaa (University of Edinburgh). Projekt kestis poolteist aastat.

 

Lõpukonverentsil rääkis projekti juhtivpartner Clemetina Marinoni Milaano Tehnikaülikooli Sihtasutusest VALEW projekti eesmärkidest ning Claudio Dondi (Scienter Italia) tutvustas koostatud mudelit ning rääkis projekti tulemustest.

 

Konverentsil anti ülevaade mitmest erinevast kompetentsiraamistikust. Jutta Breyer Saksamaalt tutvustas Euroopa e-kompetentside raamistikku ja Claudio Dondi rääkis DOSY raamistikust.

 

Olav Aarna tegi Kutsekoja esindajanaettekande teemal „Euroopa ühtse elukestva õppe ruumi poole“. Jüri Riives Eesti Masinatööstuse Liidust rääkis kompetentside tunnustamisest Eesti tööstusettevõtetes ning Katri-Triin Maripuu andis ülevaate arendustööst Eesti e-kompetentside raamistiku väljatöötamisel.

 

Konverentsi paneeldiskussioonis Bonnie Edwardsi (University of Edinburgh) juhtimisel said sõna erinevate riikide esindajad, kes jagasid oma maa kogemust kompetentside tunnustamisel. Paneeldiskussioonis osalesid Jüri Riives Eestist, Kees Schuur Hollandist, Margaret Cameron Šotimaalt, Clementina Marinoni Itaaliast, Jose Antonio Ivars Hispaaniast ja Dudley Dolan Iirimaalt.

 

Konverentsi ettekanded:

Перейти к содержимому