Перейти к содержимому
Home » Oskuste registriga paralleelselt on valmimas ametiprofiilid

Oskuste registriga paralleelselt on valmimas ametiprofiilid

Oskuste registri põhituum hakkab paika loksuma ning selle aasta jaanuaris alustasime paralleelselt ka ametiprofiilide koostamist. Nende esmane ülesanne on olla õpi- ja karjääriteede planeerijaile elukutsevalikul toeks, kuid ühtlasi aitab ametiprofiilide kirjeldamine oskuste registri töökindlust testida.

Ametiprofiilid koosnevad hulgast andmeväljadest, mille seas on näiteks ameti kirjeldus, alternatiivsed ametinimetused, töötingimused ja -keskkond, ametis vajalikud teadmised, oskused ja töövahendid, vajalik keele-, digioskuste ja haridustase jpm.

Praegu sisaldab oskuste register ligi 1800 oskust, kuid iga järgmise ametiprofiiliga lisandub uusi ja aina spetsiifilisemaid oskusi. Praegu on koostatud poolsada ametiprofiili erinevatelt elualadelt. Sügiseks plaanime teist sama palju kirjeldada.

Oskuste registri viimane verisoon on nähtav siin.

Artikli autor on Mirel Püss, oskuste registri toimetaja

Перейти к содержимому