Перейти к содержимому
Home » Oskuste Kompass aitab seada suunda haridus- ja töömaailmas

Oskuste Kompass aitab seada suunda haridus- ja töömaailmas

Kutsekoja arendatav oskuste ja ametite infosüsteem hakkab kandma nime Oskuste Kompass.

Kutsekoda on koostöös partneritega ülesse ehitamas oskuste süsteemi, mis valmib kolmes etapis. Esimesena saab tänavu maikuus testimiseks valmis ning septembris avalikuks oskuste kirjeldamise veebikeskkond.

Kui seni on arendatavat infosüsteemi isekeskis nimetatud oskuste süsteemiks, siis nüüd on sellele leitud ka n-ö pärisnimi – Oskuste Kompass.

Oskuste Kompassi arendusjuhi Ave Ungro sõnul jäi nime valides kompassi metafoor sõelale mitmel põhjusel:

  • Oskuste Kompass aitab tööelu hetkeseisu kaardistada;
  • Oskuste Kompass aitab sihte seada ja järgmisi samme planeerida;
  • Oskuste Kompassi eesmärk on aidata leida võimalikult otsene teekond sihtmärgini jõudmiseks.

„Kompassi metafoor sobib kenasti ühendama ka tulevikus planeeritavaid arendusi: oskuste kirjeldamis- ja hindamistuge kutsesüsteemis ning tööturul vajalike oskuste analüüsi prognoosisüsteemis. Mõlemal juhul on eesmärk aidata kaasa teadlikumatele otsustele nii haridus- kui töömaailmas,“ selgitas Ungro.

Oskuste Kompassi järgmiste lahendustena on planeeritud valmima oskustega seotud teenuste keskkond 2025. aastal ning oskuste analüüsikeskkond 2026. aastal.

Kutsesüsteemi reform, mille eesmärk on kutsesüsteemi võimaluste laiendamine, sh oskuste vaate lisandumine, käivitus 2022. aastal Kutsekoja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös.

Vaata lisaks:

ESF 2022-2029

Перейти к содержимому