Перейти к содержимому
Home » OSKA

OSKA

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA

Tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosisüsteem OSKA analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul. OSKAs koostatakse aastani 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrreldakse neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täiendõppes. Samuti koostatakse OSKA ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös igal aastal üldine tuleviku tööjõuprognoos ehk uuring „Eesti tööturg täna ja homme“. Täpsemalt oska.kutsekoda.ee .

Перейти к содержимому