Перейти к содержимому
Home » Õppereis Prantsusmaa EQF-i rakendamise koordinatsioonikeskusesse

Õppereis Prantsusmaa EQF-i rakendamise koordinatsioonikeskusesse

22.– 25.septembril külastavad Kutsekoja esindajad Prantsusmaa Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) rakendamise koordinatsioonikeskust (National Coordination Point -NCP) Pariisis. Külastusel osalevad ka esindajad Läti NCP keskusest. Kolmepoolsel kohtumisel tutvutakse Prantsusmaa kvalifikatsioonisüsteemi ning sektoriaalsete kvalifikatsioonidega, vahetatakse kogemusi ning arutatakse kitsaskohtade üle seoses EQF-i rakendamise ja levitamisega. 

Перейти к содержимому