Перейти к содержимому
Home » Kutsekoda kuulutab välja õpetaja, tase 6, õpetaja, tase 7, vanemõpetaja, tase 7 ja meisterõpetaja, tase 8 kutsestandardite kavandite arvamusküsitluse

Kutsekoda kuulutab välja õpetaja, tase 6, õpetaja, tase 7, vanemõpetaja, tase 7 ja meisterõpetaja, tase 8 kutsestandardite kavandite arvamusküsitluse

Valminud on õpetaja, tase 6, õpetaja, tase 7, vanemõpetaja, tase 7 ja meisterõpetaja, tase 8  kutsestandardi kavandid.

Teie arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 1. veebruariks 2019 e-posti aadressile maris.vaht@kutsekoda.ee.

Перейти к содержимому