Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi kosmeetiku kutsestandardi kavandile

Ootame arvamusi kosmeetiku kutsestandardi kavandile

Valminud on uuendatud kosmeetik, tase 5 kutsestandardi kavand,  millele ootame tagasisidet 7. juuniks.

Uuendatud kutsestandardis jäeti valitava kompetentsina välja õhtumeigi tegemine ja erinevate jumestamise stiilide kasutamine. Kuivõrd pidulikku jumestust teevad jumestajad ja jumestuskunstnikud, siis on kosmeetiku poolt pakutavate teenuste seas selle osakaal väga väike. Tehakse kerget päevajumestust peale näohooldusprotseduuri ning keskendutakse näonaha, käte, jalgade ja kehahooldustele. Kosmeetikute seas läbi viidud küsitlusest ilmnes, et pidulikku jumestust kosmeetiku teenusena enam üldiselt ei pakuta. Seetõttu jäeti kutsestandardist välja valitava kompetentsina õhtumeigi tegemine ja erinevate jumestamise stiilide kasutamine.

Kutsestandardi uuendamisel lisati kohustuslik jumestamise kompetents päevameigi tegevusnäitajatega.

Täpsustati nõutavaid teadmisi. Eraldi on välja toodud anatoomia alane terminoloogia, mille tundmine on nõutav eesti ja ladina keeles. Lisatud on ala- ja ülajäsemete, randme-, kämbla- ja labajalaluud, näoluud, miimilised lihased ja nahakihid.

Eraldi on füsioloogia terminoloogia alased jm teadmised, mille tundmine on nõutav eesti keeles.

Täpsustati nõutud teadmisi kosmeetilise keemia kohta INCI nimetustega.

Dokumendid tutvumiseks

Kosmeetik, tase 5

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digioskuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 7. juuniks 2024 e-posti pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому