Перейти к содержимому
Home » Ootame arvamusi demineerija kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi demineerija kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud demineerija kutsestandardite kavandid,  millele ootame tagasisidet 11. oktoobriks.

Kutsestandardites on uuendatud tegevusnäitajaid, üldoskuste ning töö kirjelduse sõnastust.

Sõnastati tulevikuoskused. Lähtuvalt uuendatud kutsestandardi koostamise ja vormistamise juhendist lisati kvalifikatsiooninõuded kutse taotlemisel. 

Kehtestati nõue, et kutse taotleja peab olema täitnud eelmise taseme demineerija tööülesandeid kas siis aasta või pommitehniku kutse taotlemisel kaks aastat.

Dokumendid tutvumiseks

Demineerija EOD1, tase 4

Demineerija EOD2, tase 4

Demineerija EOD3, tase 5

Pommitehnik EOD3+, tase 5

Demineerimisinstruktor, tase 6

Kutsestandardis kasutatud lühendid

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamisskaala

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 11. oktoobril 2023 e-posti aadressile pilvi.laane@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Перейти к содержимому