Перейти к содержимому
Home » Olulisemad oskused, mis koroonakriisis ellu jääda aitavad

Olulisemad oskused, mis koroonakriisis ellu jääda aitavad

Viiruskriisis edukaks toimetulekuks on töötajatel vaja juurde õppida digioskusi, riskijuhtimise, tootearenduse, turunduse, juhtimis-, kommunikatsiooni- ja koostööoskusi, selgus COVID-19 mõjusid analüüsinud OSKA uuringust.

OSKA peaanalüütiku Yngve Rosenbladi sõnul kasvatas kriis plahvatuslikult vajadust töötajate täiendusõppe järele. «Viiruskriis annab tõuke töö automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks. Kaugtöö ja e-kaubandus nõuavad aina paremaid digioskusi, samuti kolib turundus e-kanalitesse,» ütles Rosenblad. «Juhtidele on uueks proovikiviks kodukontoris või lausa sadu kilomeetreid eemal asuva meeskonna juhtimine ning kriisikommunikatsioon. Koostöödki tuleb paljudel õppida tegema ekraani vahendusel,» vahendas Rosenblad uuringu tulemusi.

Samuti läksid hinda teadmised turvalise töökeskkonna ning töötajate füüsilise ja vaimse tervise hoidmisest, sedastab uuring.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts tõi välja, et uuring pakub ideid karjäärivahetuseks kriisis töötuks jäänutele. «Kriisist taastumisel on võtmeküsimuseks, kuidas suudame kohandada töö kaotanud inimesed uutesse oludesse. Näiteks pakkudes neile ümberõpet ja võimalusi oma teadmiste-oskuste arendamiseks ning uue koha leidmiseks meie majanduses,» lausus Palts. «Mõelda on vaja ka pidevale töötavate inimeste arendamisele ning nende kvalifikatsiooni tõstmisele. On positiivne, et tööandjatele pakub töötukassa tänavusest väga arvestatavates summades toetust oma töötajate digipädevuste arendamiseks,» lisas ta.

COVID-19 kriis on tööhõivet kahandanud, võrreldes aasta varasemaga töötas eelmise aasta III kvartalis 25 000 inimest vähem. Töökohad kadusid paljuski valdkondades, kus töötavad eelkõige noored – teenindus, majutus, toitlustus, turism. Ehituses ja tööstuses võib hõive langust oodata sel aastal. Töötajate arv kasvas aga IKT- ja finantsvaldkonnas, tervishoius, sotsiaalhoolekandes, avalikus halduses ja hariduses.

OSKA COVID-mõjude eriuuring

Väljavõte olulisematest tulemustest

Taust

Uuringus analüüsiti COVID-19 põhjustatud majanduskriisi mõju töötajate ja oskuste vajaduse muutusele erinevatel tegevusaladel Eestis ning selgitati välja olulisemad koolitusvajadused.

Uuringu viis Kutsekoda läbi juuni-november 2020, tehes koostööd Arenguseire Keskusega.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.

OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringud aitavad teha tarku karjäärivalikuid ning kujundada tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat.

Перейти к содержимому