Перейти к содержимому
Home » Ohutuse tagamine kutseeksamite korraldamisel

Ohutuse tagamine kutseeksamite korraldamisel

Haridus- ja Teadusministeerium on 2021/2022. õppeaastal seadnud esmatähtsaks haridusasutuste avatuna hoidmise kõigil haridustasemetel ja -liikides, arvestades seejuures kõigi ohutusega. See tähendab, et ka kutseõppe lõpetamisel võiksid kutseeksamid toimuda tavapärases rütmis, kuid kindlasti ohutusreeglitest ja kehtestatud piirangutest kinni pidades.

COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud on Vabariigi Valitsus kehtestanud 23. augustil välja antud korraldusega.

Maskikandmise kohustus siseruumides

Alates 26. augustist tuleb kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, kanda maske. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID-tõendit.

Haridusasutustes maskikandmise kohustust ei ole. Küll aga soovitame kanda maske vaktsineerimata töötajatel ning kõrge või väga kõrge riskitaseme korral ka kõigil teistel.

Desinfitseerimisvõimaluste tagamine

Avalikes siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Kontrollitud tegevuste korraldamisega seotud piirangud ja meetmed

Kutseeksamit võib valitsuse korralduse mõistes lugeda kontrollitud tegevuseks.

Kutseeksami sooritaja võib tegevuses osaleda, kui ta:

 • a) on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud;
 • b) esitab tõendi SARSCoV-2 testi tegemise kohta, mille tulemus peab olema negatiivne ja mille peab olema teinud tervishoiuteenuse osutaja järgmistel tingimustel:
  • 1) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist;
  • 2) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne tegevuses osalemist;
  • 3) tehtud on enesetestimiseks mõeldud SARS-CoV-2 antigeen-RTD test, mille tulemus peab olema negatiivne ning mis peab olema tehtud kuni 48 tundi enne tegevuses osalemist.

Täiendavad ennetusmeetmed

 • Haigena tuleb jääda koju. Mistahes sümptomite korral peavad nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed jääma koju.
 • Hajutamine. Tegevustes tuleb lähtuda hajutamise ja nn mullides tegutsemise põhimõttest. Ehk tegevused toimuvad kindlates rühmades, mille liikmed on püsivalt samad. Soovitame võimalikult palju tegutseda õues.
 • Õhu kvaliteet. Hea ventilatsioon vähendab ruumis aerosooliosakeste hulka ning seega ka viiruse levikut.
 • Hügieen. Kätepesu, võimalikult ohutu aevastamine ja nuuskamine, pindade ja ühiskasutatavate esemete katsumise vältimine ning nende puhastamine.
 • Maskid. Siseruumides, kus distantsi hoidmine ei ole võimalik, soovitame kanda maski.

Ohutuid kutseeksameid!
Tiia Randma, Kutsekoja juhatuse liige

Перейти к содержимому