Перейти к содержимому
Home » Noorsootöös asendub neljanda taseme kutsestandard viienda tasemega

Noorsootöös asendub neljanda taseme kutsestandard viienda tasemega

Hariduse kutsenõukogu kinnitas noorsootöötaja viienda taseme kutsestandardi, mis hakkab kehtima uuest aastast. Samuti kinnitati kuuenda ja seitsmenda taseme kutsestandardi uuendused, sh seitsmenda taseme kutse uus nimetus.

Noorsootöötaja, tase 5 kutsestandard tuleb praegu kehtiva neljanda taseme kutsestandardi asemele. Kutsekoja kutsesüsteemi suunajuht Maris Saarsalu selgitas, et taset otsustati tõsta, kuna kehtiva standardiga noorsootöötajalt nõutav teadmiste, vastutuse ja iseseisvuse tase vastab kvalifikatsiooniraamistiku viiendale tasemele.

Teise suurema muudatusena liideti standardis kompetentsid „Noorsootöö korraldamine“ ja „Suhtlemine avalikkusega ja koostöö“, kuna suhtlemine avalikkusega ja koostöö on läbipõimunud noorsootöö korraldamisega ning eraldi kompetentside säilitamine ei ole mõistlik.

Noorsootöötaja kuuenda taseme kutsestandardis liideti kompetentsid „Noorsootöö korraldamine“ ja „Suhtlemine avalikkusega ja koostöö“ ning „Noorsootöö arendamine“ ning nimetati see „Noorsootöö korraldamine ja arendamine“. Kompetentsi sisu on kirjeldatud lähtudes tehtava töö sisust.  Kuuenda taseme noorsootöötaja puutub noortega kokku vahetult, kuid ka läbi viienda noorsootöötaja tegevuste korraldamise, täites nt noortekeskuse juhataja ülesandeid. Lisaks osaleb ta läbipõimituna korraldamise ülesannetega ka noorsootöö arendamises, mille juurde käib omakorda avalikkusega suhtlemine.

Seitsmenda taseme kutse nimetus muutus: „noorsootöötaja“ asemel võeti kasutusele nimetus „noorsootöö juht“,  kuna antud tasemel on  töö olulisim osa noortevaldkonna arendamine ja juhtimine. Kutsestandardis ei ole enam osakutset „laagri juhataja, tase 7“, kuna osakutse ei ole leidnud rakendust, antud on üksikud osakutsed. Kaotatud osakutse kompetentsid on olemas kuuenda taseme kutsestandardi osakutses „laagrikasvataja-juhataja, tase 6“.

Kõikide tasemete kutsestandardites ajakohastati ja parendati töökirjeldust ning regulatsioonide osa, sõnastati tulevikuoskused ja üldoskused.

Loe lisaks:

Noorsootöötaja, tase 5

Noorsootöötaja, tase 6

Noorsootöö juht, tase 7

Перейти к содержимому